Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαίς. Από τις ισχυρότερες οικογένειες της Χίου οι Βυζαντινοί άρχοντες Σκυλίτσηδες, είχαν πάρα πολλά αρχοντικά και κτήματα στην Χώρα και τον Κάμπο. Αναλυτικότερα για την ιστορία τους θα αναφερθούμε αύριο. Στην αρχή του Φραγκοβουνίου μετά το αεροδρόμιο, τα περισσότερα αρχοντικά ήταν Σκυλίτσικα. Ένα από αυτά, που από τα ερείπια του και μόνο το θαυμάζεις, είναι αυτό στην κεντρική οδότου Φραγκοβουνίου, απέναντι από την εκκλησία του Αγ. Γιάννη του Βουδομάτη. Το έλεγαν και «της μαύρης», σύμφωνα με τη γραφή του Ν. Περρή στο βιβλίο του «Ο κάμπος» σελ. 219 , αρ. 127 στο τοπογραφικό του Γ. Μαστοράκη. Από τα ερείπια του και μόνο το θαυμάζεις με ανοικτό το στόμα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια στο υπέρθυρο της κεντρικής πόρτας του υπήρχε θυρεός με τα στοιχεία ΜΣ1811. Τα ερείπια του είναι σε άθλια κατάσταση. Το κτήμα ανήκε στον Γεώργιο Πέτρου Σκυλίτση, διασώζεται η μεγάλη τοξωτή κεντρική είσοδος και στη συνέχεια μια μεγάλη καμάρα, υπόλειμμα του παλιού μεγαλοπρεπούς πύργου. Τίποτα άλλο.

ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙΤΣΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén