Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΑΡΑΪ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ;

A συνεχίσουμε και ας ολοκληρώσουμε την τριλογία για τα δύο σεράγια – παλάτια των Τούρκων πολιτικών διοικητών και την οικία του Τούρκου στρατιωτικού διοικητή, τουλάχιστον του Ζιχνή Μπέη, του τελευταίου που παράδοσε τη Χίο στον Ελληνικό στρατό το 1912, για τον οποίοι θα γράψω στην αμέσως επόμενη καταγραφή.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΡΑΪ
Μετά την καταγραφή για το Σαράϊ του Αλή Τσελεπή στην περιοχή της Αγίας Κατερίνας, καταγράφουμε σήμερα που ήταν το κεντρικό μεγάλο Σαράϊ. Το θέματο έχω ξαναγράψε, αλλά το επαναλαμβάνω εμπλουτισμένο, για δύο λόγους. Πρώτον για να το διαβάσουν και οι νέοι φίλοι και δεύτερον για να υπάρχει μια σειρά στις καταγραφές, να είναι μαζί.

Απο το 1983 που μένω μόνιμα στη Χίο, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μου κανένα δημοσίευμα για το Σαράϊ των Τούρκων στη Χίο. Το – ας πούμε – παλάτι που έμενε ο εκάστοτε διοικητής. Όχι το Κονάκι, η έδρα της πολιτικής διοίκησης στο σημερινό κτίριο της Περιφέρειας πρώην Νομαρχίας, ή το στρατιωτικό διοικητήριο στο πρώην κτίριο της Πυροσβεστικής. Το σαράϊ το «μέγαρο» ας πούμε όπου έμενε ο εκάστοτε διοικητής της Χίου.

ΤΟ ΣΑΡΑΪ
Σύμφωνα με τον Γ. Ζολώτα στον τόμο Α2 του βιβλίου της Ιστορίας της Χίου, σελ. 133, πρέπει να ήταν στα Ταμπάκικα που τότε ονομαζόταν ΣΕΡΑΓΙΟΝ και ήταν γεμάτη περίφημους Γενοβέζικους πύργους και κτήματα. Καμία σχέση με τη σημερινή υποβαθμισμένη περιοχή, δηλαδή.
Ο Ζολώτας γράφει:
«Η κατοικία του Πασά οσάκις έμενεν εν τη νήσω , ήν κατοικίαν ταυτίζω προς την θέσην την λεγόμενην Σεράγιον και σήμερον κείμενον επι της έναντι πλευράς του ποταμού Κάνδηλος , εις τα σημερινά Ταμπάκικα, ένθα οι κήποι της Κάντηλας άλλοτε και ωρισμένως όπισθεν του ναϊσκου του Αγίου Υπατίου. Εκεί ήτον το Σεράγιον του Καπετάν Πασά και επι της οδού ήτις έφερεν εις απόστασιν μιλίου προς τον παράλιον ναόν του Αγίου Ιωάννου. Θα ήτο δ’ η κατοικία ή το Σεράγιον του Καπετάν Πασά είς τινα των εξόχως μεγαλοπρεπών αυτόθι Γενοατικών πύργων ους κατέλαβον οι Τούρκοι ελθόντες».
Αναφέρεται δηλαδή στην περιοχή απο τον Κάντηλα ποταμό ή της Αγίας Ειρήνης, όπου και το ομώνυμο εκκλησάκι και η οδός, έως περίπου την περιοχή του ναού της Παναγίας Λέτσαινας, στην οδό Ν. Ζαφειράκη. Παραθέτω φωτογραφίες της περιοχής, που δείχνουν ότι το μεγαλύτερο και ενιαίο κτήμα είναι αυτό που έχει κτισθεί το 4ο Γυμνάσιο, μπροστά αριστερά στο σημερινό κτίριο του ΙΚΑ, όπου παραλιακά στη συνέχεια πίσω απο την εκκλησία του Αγ. Μπάτη είναι το βυρσοδεψείο Ζαφειράκη. Αυτή συνολικά η περιοχή ονομαζόταν Σεράγιον, σύμφωνα με το Ζολώτα και κάπου εκεί ήταν το Σαράϊ των Τούρκων. Άν υπάρχουν άλλα σχετικά συγγράμματα και πληροφορίες, δεκτή κάθε παρέμβαση.

(Πατήστε τις φωτό για μεγαλύτερο μέγεθος)

ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΡΑΪ (ΠΑΛΑΤΙ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΧΙΟ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén