Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Στο κτίριο πάνω απο την επιχείρηση Πούλου Γλυκά Σαραντή (παλιό καφεζαχαροπλαστείο Κρυστάλ), πριν το Masticha shop, στεγάστηκε το πρώτο Ελληνικό Αστυνομικό μέγαρο, μετά την απελευθέρωση.

Η εφημερίδα «Νέα Χίος«, στο φύλλο της 23 Φεβρουαρίου 1917 γράφει: «Επιτάχθηκε άνωθεν του καφενείου Κρυστάλ το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, πρώην κτήμα Ασήμ Εσάτ Βέη και εγκαταστάθηκε εκεί η Αστυνομία. Έτσι η πόλις μας αποκτά αρκετά ευπροσήγορον και καλόν αστυνομικόν μέγαρον επι της προκυμαίας, εις το κεντρικόν αυτής μέρος«

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén