Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗ ΧΙΟ

Σκυλίτσειο λέγεται το σημερινό νοσοκομείο μας, στην οικογένεια Σκυλίτση οφείλουμε σχεδόν τα πάντα στον τομέα της περίθαλψης στη Χίο, μετά τους Βυζαντινούς χρόνους.
Άρχοντες του Βυζαντίου με πολλούς τίτλους και πλούτη. Πρώτος γνωστός στη Χίο καταγράφεται το 1511 ο Μανές ( Μανώλης) Σκυλίτσης, στην αναφορά των Χίων προς τη Γένοβα, όπως γράφει ο Γ. Ζολώτας στον τόμο Α2 της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΕΛ. 504 ΚΑΙ 504. Ακολουθούν πολλοί άλλοι, που στη συνέχεια διακρίνονται για τη δράση τους ως κλάδοι με τα επώνυμα Ορφανός. Ιατρός, Θαλασσινός, Αραμπάς, Σταφυλάς και Καλούπης..
Ο κλάδος των Ορφανών είχε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και μεγάλο κτήμα στην περιοχή που και σήμερα ονομάζεται Αγ.Γεώργιος Ορφανός, δυτικά των φυλακών πριν τα Γιαλούρικα, στον λόφο νότια και απέναντι απο τον λόφο της Τρουλωτής. Στο κτήμα του ναού, δηλαδή εκεί που σήμερα είναι ο μικρός οικισμός, είχαν δημιουργήσει και συντηρούσαν ορφανοτροφείο ή βρεφοκομείο, το πρώτο στη Χίο, το οποίο υπήρξε ο πυρήνας της δημιουργίας το 1750 του πρώτου νοσοκομείου από τον Πέτρο Εμμ. Σκυλίτση, στο χώρο του παλιού Γυμνασίου Αρρένων και της βιβλιοθήκης Κοραή. Ο Κ. Κανελλάκης γράφει ότι και ο χώρος που σήμερα κατέχουν η Βιβλιοθήκη και το κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην Παρθεναγωγείο, όπου την περίοδο των Γενοβέζων ήταν το αρχοντικά των Σαλβάγων και των Grimaldi, ανήκε και αυτός στο παλιό νοσοκομείο.

 

Next Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén