Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Ο επιμένων νικά, μπορώ να πω σήμερα. Τοέχω γράψει και παλιότερα, δεν μπορεί, αφού το Βυζαντινό κάστρο ήταν μικρότερο, πρέπει να υπήρχε και παλιό Βυζαντινό Ανάκτορο, ή παλάτι, παλιότερο από αυτό της σημερινής πλατείας. Το παλιό κάστρο σχηματικά περίπου με μορφή μισοφέγγαρου εκτεινόταν από το νοτιοδυτικό πυργίσκο στο Εργατικό Κέντρο,έως το σημερινό Μπαϊρακλί τζαμί (ναός Αγ. Δομηνίκου), πήγαινε βόρεια έως το ναό του Αγ. Γεωργίου, συνέχιζε βόρεια στη Βυζαντινής κατασκευής Κρύα Δεξαμενή, συνέχιζε κάτω από τον Κουλά και κατέληγε απέναντι από το λιμεναρχείο, περίπου. Ο υπόλοιπος χώρος του σημερινού κάστρου δημιουργήθηκε με σταδιακά μπαζώματα.
Σύμφωνα με το Γ. ΖΟΛΩΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ τόμος Β’ σελ. 615, ο έγκυρος ιστορικός Ιερώνυμος Ιουστινιάνι αναφέρει ψηλό πύργο ονομαζόμενο La Stenta, τον οποίο αποκαλεί Κουλά του Παλαιού Ανακτόρου. Στον χάρτη του 1586 στο ανατολικό επιθαλάσσιο τμήμα του κάστρου φαίνεται ψηλός πύργος με σημαία, απέναντι από το γνωστό υπάρχοντα και σήμερα πύργο τον αποκαλούμενο Κουλά.
Όπως γράφει ο Ιερώνυμος περιγράφοντας τα γεγονότα της κατάληψης της Χίου από τους Τούρκους του Πιαλή πασσά και της παράδοσης της από τους Γενοβέζους το 1566 «αίφνης, οι φύλακες αίτινες έμενον φρουρούντες εις τον υψηλότατον πύργον τον αποκαλούμενον La Stenta(με το κόκκινο βέλος), ένθα άλλοτε ήτο το παλιόν παλάτιον, το χρησιμεύσαν άλλοτε ως οπλοθήκη….» Με το πράσινο βέλος καταγράφεται ο πύργος που δεν υπάρχει σήμερα, μπροστά στο λιμεναρχείο.
Τμήμα του κτιρίου της οπλοθήκης σώζεται έως σήμερα, καταγράφεται ως παλιά πυριτιδαποθήκη, αλλά η Αρχαιολογική Υπηρεσία υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως τέτοιος χώρος.
Κατά τη διάρκεια των έργων ανάπλασης και ανάδειξης του επιθαλάσσιου ανατολικού τείχους ήλθαν στην επιφάνεια θεμέλια πύργου απέναντι από τον Κουλά, που ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν. Σύμφωνα με την Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίο Όλγα Βάσση ήλθαν στο φως αποθηκευτικοί χώροι, αλλά και ένα άλλο άνοιγμα πόρτας( στο χώρο αυτού του πύργου.
Εκεί ήταν το παλιό, το πρώτο, το Βυζαντινό παλάτι.

ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén