Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

Το 1926 είναι ένας σημαντικό έτος έργων που άλλαξαν το κέντρο της Χίου και άρχισαν να διαμορφώνουν τη σημερινή μορφή του, περίπου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου του Δήμου Χίου μετά την επεξεργασία, ανάδειξη των τόμων και ανάρτηση τμημάτων τους στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου επί δημαρχίας Μάρκου Μεννή και προεδρίας δημοτικού συμβουλίου Πέτρου Ντομάτα, την πόλη διοικούσε η πρώτη αιρετή δημοτική αρχή του Στυλιανού Καννέλλου. Για τα πρώτα έργα ηλεκτροφωτισμού και παραχώρησης οικοπέδου στην Εθνική Τράπεζα για την ανέγερση του κεντρικού κτιρίου της θα αναφερθούμε σε επόμενες καταγραφές.
Τον Ιούνιο τσιμεντοστρώνεται ο πρώτος δρόμος στη Χίο και αυτός είναι η οδός Βενιζέλου. Τον Δεκέμβριο όμως, ο Γενικός διευθυντής της Γαλλικής Εταιρείας Κατασκευής και Επιστρώσεως οδών στην Ελλάδα έρχεται στη Χίο και σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου προτείνει την επίστρωση των δρόμων με άσφαλτο, αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνικής. Η πρόταση παγώνει για δύο χρόνια και στα τέλη του 1928 ανατίθεται στην εταιρεία η δοκιμαστική ασφαλτόστρωση της Απλωταριάς και μέρους της πλατείας έως το μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας.
Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου αποφασίζεται η μεταφορά των στρατώνων του Πεζικού (Δημαρχείο και πρώην κτίριο Πυροσβεστικής) και του Πυροβολικού ( Εργατικό κέντρο) εκτός πόλεως. Το 1927 αγοράζονται οι δύο χώροι στην περιοχή του Κουτρουλόμυλου. Αυτός που τώρα είναι το στρατόπεδο Σαλλαλέ Σάββα Αγοράζεται από την οικογένεια Γεωργίου Χωρέμη και ήταν το νότιο άκρο του κτήματος. Σύμφωνα με αφηγηση του Ιωάννη Χωρέμη ο πατέρας του ήθελε να αγοράσει και την περιοχή όπου τώρα υπάρχει το στρατόπεδο Γκιάλα και να επεκτείνει το κτήμα έως τον χείμαρρο Παρθένη, αλλά δεν πρόλαβε. Η κατάθεση των θεμελίων λίθων των νέων στρατώνων πραγματοποιήθηκε το 1930.
Τον Αύγουστο του 1926 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει τον εξωραϊσμό του κήπου και την πρώτη διαμόρφωση της πλατείας Βουνακίου. Οι εργασίες και οι φυτεύσεις άρχισαν αμέσως και ο κήπος άρχισε να παίρνει σχεδόν τη σημερινή του μορφή.
Την Άνοιξη άρχισαν και οι εργασίες κατασκευής υδρευτικού δικτύου στις συνοικίες Ατσικής, Ευαγγελίστριας, Μπέλλα Βίστα και Καλοπλύτου, οι οποίες υδροδοτήθηκαν από τα πηγάδια των κτημάτων του Μπέϊκου στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σταφυλά στον Κάμπο και του Καμένου Πύργου της Λίμνης (τα έχουμε παρουσιάσει).Επίσης με οδηγό τις μελέτες Κορυζή και Βερικέτη επισκευάστηκε ο αγωγός μεταφοράς νερού από το Δαφνώνα στην Χώρα (δια μέσου του γεφυριού της Κόρης) και αντικαταστάθηκε ένα μεγάλο μέρος των μολυβδοσωλήνων με σιδερένιους.
Επίσης τον Μάρτιο η Επιτροπή Ονοματοθεσιών δίνει τα ονόματα τριών Χιωτών αεροπόρων που σκοτώθηκαν στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε τρείς οδούς Ονομάζει Κ. Ροδοκανάκη την οδό από το προσκυνητάρι της Φάρκαινας έως τη Βερίτη στο Βαρβάσι, Ι. Χαλκιά την οδό από την είσοδο του στρατοπέδου Γκιάλα έως τη διασταύρωση με τις οδούς Αγ. Κατερίνας και Αγ. Γεωργίου Ορφανού και Δ. Ράλλη την οδό από τη Βενιζέλου έως τη Δημογεροντίας, ανατολικά του Μεζά.
Εκτιμώ ότι όλα αυτά τα έργα ήταν σημαντικά και άξιζε να παρουσιαστούν

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén