Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 1912

Βρίσκεται στην οδό Αργέντη απέναντι απο το μικρό προσκύνημα της Αγ Κυριακής, λίγο πριν την Μητρόπολη και τη Βιβλιοθήκη Κοραή. Σύμφωνα με το Γ. Ζολώτα στον τόμο Α2 σελ. 70 του έργου του ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, » υπάρχουν δύο ναοί της Αγίας Κυριακής σε αυτό το τμήμα της πόλης, οι οποίοι και οι δύο ανήκουν στούς Μαυροκορδάτους. Ο μικρός ναός ή προσκύνημα σήμερα της Αγίας Κυριακής κοντά στη Μητρόπολη όπως φαίνεται απο το Σιγήλιο του Πατριάρχη Παρθενίου Β’ είναι κτητορική του Παύλου ή του Παντελή Μαυροκορδάτου γιών του Νικολάου Μαυροκορδάτου του Ηγεμόνα της <ολδοβλαχίας και εγγονών του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, του Εξ’ απορρήτων του Σουλτάνου.
Και οι δύο ναοί, αυτός και του κτήματος Χωρέμη ανήκουν στον οίκο του Εξ’ Απορρήτων του Σουλτάνου, Αλεξάνδρου». Το κτίριο του Επιμελητηρίου είναι τρία μέτρα απέναντι απο το ναό, ο οποίος πριν το σεισμό του 1881 ήταν πολύ μεγαλύτερος. Το κτίριο είναι στη θέση του αρχοντικού που κάηκε στη Σφαγή και γκρεμίστηκε στο σεισμό του 1881. Ο πρώην Διευθυντής του Επιμελητηρίου Τάσος Μπίλος ετοιμάζει ένα λεύκωμα-ιστορική καταγραφή του κτιρίου, στο οποίο αναφέρει ότι για αρκετά χρόνια πριν και μετά το σεισμό, επι Τουρκοκρατίας πάντα, εκεί στεγαζόταν το Ελληνικό Προξενείο. Τότε ο δρόμος της Μητρόπολης προς το λιμάνι και η βιβλιοθήκη Κοραή δεν υπήρχαν. Αύριο, αν θέλετε μπορώ να καταγράψω την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Χίου με την οποία αποφασίστηκε η διάνοιξη του με την οποία γκρεμίστηκαν τα ερείπια των αρχοντικών των Μαυροκορδάτων και διαμορφώθηκαν τα οικόπεδα τα οποία πωλήθηκαν και κατασκευάστηκαν τα υπάρχοντα κτίρια.

 

 

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén