Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Μπαίνοντας στο κάστρο από την Porta Maggiore, βλέπετε δύο «γούβες» στο τείχος δίπλα από την τρίτη εσωτερική πόρτα εισόδου, απέναντι από τις σκάλες του Παλατακιού Ιουστινιάνι και τη Σκοτεινή Φυλακή. Προφανώς θα έχετε αναρωτηθεί τι ήταν και τι χρησίμευαν. Ήταν οι χώροι στους οποίους είχαν αναρτηθεί από τους Γενοβέζους τα κλειδιά των πόλεων της Χαλκίδας και της Καρύστου της Εύβοιας. Θα αναρωτιέστε πως και γιατί βρέθηκαν εκεί. Στα μέσα του 13ου αιώνα η πόλεις –κράτη της Γένοβας και της Βενετίας βρισκόταν σε πόλεμο. Είχαν πολλές κτήσεις στο Αιγαίο, μεταξύ των οποίων Χαλκίδα και Κάρυστος ανήκαν στη Βενετία και η Χίος στη Γένοβα.
Πριν το 1350 οι Βενετοί του Marino Ruzzino είχαν νικήσει τους Γενοβέζους στη μάχη της Καρύστου, είχαν καταστρέψει τον στόλο τους. Το 1350 ο Γενοβέζος Simeone Viniozo ανταπέδωσε. Εκστράτευσε με ισχυρό Χιώτικο στόλο και στρατό στην Εύβοια, κατέλαβε την Χαλκίδα, οι Χιώτες κατέστρεψαν την συνοικία των Γενοβέζων, πήραν αύθονη λεία, πολλούς αιχμαλώτους και τα κλειδιά της πόλης. Μετά από τη Χαλκίδα κατάλαβαν και λεηλάτησαν την Κάρυστο και την Κέα. Μεταξύ των άλλων λάφυρων πήραν και τα κλειδιά της Καρύστου.
Όπως γράφει ο Γ. Ζολώτας στη σελ. 515 και 516 του Β` τόμου της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ, «όταν επέστρεψαν στη Χίο ανάρτησαν επι της τρίτης εσωτερικής πύλης του κάστρου, απέναντι από το ανάκτορο ως τρόπαια αυτά τα κλειδιά, όπου τις έβλεπαν για πολλά χρόνια αργότερα περιηγητές που έγραψαν για τη Χίο».
Θα αναρτιόσαστε αν οι Βενετοί εκδικήθηκαν αυτές τις πράξεις.
Ανταπόδωσαν την ίδια χρονιά. Επιτέθηκαν, κυρίευσαν, κατέστρεψαν τη Χίο και πήραν πλήθος αιχμαλώτων τους οποίους μετέφεραν στη Χαλκίδα.
Αυτές οι δύο «τρύπες» είναι λοιπόν οι βιτρίνες – θήκες που είχαν αναρτήσει οι Γενοβέζοι τα κλειδιά των πόλεων της Χαλκίδας και της Καρύστου, ως τρόπαια και λάφυρα πολέμου.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén