Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Το παλιό Νοσοκομείο – Λοιμοκαθαρτήριο της Χίου, έχουμε γράψει ότι ήταν εκεί που είναι σήμερα το 1ο Γυμνάσιο , το Αρρένων, όπως το γνωρίζουν οι παλιοί. Όμως αυτό είχε κατασκευαστεί το 1750 με τη φροντίδα της οικογένειας Σκυλίτση, που δημιούργησε και το νεότερο σημερινό μετά τους σεισμούς του 1881. 
Που ήταν όμως το Αρχαίο νοσοκομείο, το Ασκληπιείο, όπως ονομαζόταν;
Το Ασκληπιείο οι γνωρίζοντες το τοποθετούν κάπου στο Δυτικό κτήμα Χωρέμη, το γνωστό και ως Μαρακανάβα, αλλά δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, μένει να το ερευνήσουν οι αρμόδιοι Το γνωστό – πρώην πιά – κτήμα εκτείνεται απο τις υπώρειες του λόφου της Τρουλωτής, έως τα δυτικά του Ριζαρίου και της Κοντοποδούς, όπου είναι η εκκλησία του Αγ. Θωμά και το 7ο Δημοτικό σχολείο, περιοχή που ανήκει στην περιφέρεια της Αγ. Μαρίνας Καλοπλύτου. Όπως γράφει Η Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη στο έργο της Κ. Κανελλάκης τόμος Δ’ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ, σελ. 34 και 35
Στον ίδιο χώρο υπήρχε και ο ναός της θεάς Αθηνάς. Ο Κ. Κανελλάκης σε επιστολή του στον Αλ. Πασπάτη, εκφράζει την ικανοποίηση του γιατί δικαιώθηκε σε αυτό που υποστήριζε, ότι στην πόλη, στο κτήμα Χρυσανθακίδη ( Μαρακανάβα – Χωρέμη) που βρίσκεται στη συνοικία της ΑγίαςΜαρίνας, στούς πρόποδες της Τρουλωτής, υπήρχε ο «πολύς ναός της θεάς Αθηνάς», κάτι που και ο Γ. Ζολώτας δέχτηκε και επιβεβαίωσε τη γνώμη του. Επισκέφθηκαν μαζί τον τόπο, εξέτασαν την ιδιοκτησία και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ο Ζολώτας παραδέχτηκε ότι ο ναός ήταν εκεί. Και όπως προσθέτει ήδη γίνονται εέργειες για να εντοπιστεί και το Ασκληπιείο.
Η επισήμανση αυτή καταγράφεται και στο Βιβλίον Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπείας του Αρχαιολογικού Μουσείου του εν Χίω Γυμνασίου (υπ. αρ. 10 πράξη της 15ης Οκτωβρίου 1886)
» Ο κ.Κανελλάκης παρετήρησεν ότι εν τω κτήματι Ιωάννου Χρυσανθακίδη, του καλουμένου Μαρακανάβα, κάτωθεν της Τρουλωτής και πλησίον του Κουτρουλόμυλου, εντός του περιβολίου υπάρχει έτερος καλυμμένος τοίχος εκ μαρμάρων μεγάλων και καθώς και θύρα εκ μαρμάρου και ότι εκεί έχει ανευρεθείαγαλμάτιον της θεάς Αθηνάς και Χιακά νομίσματα προ της Χριστού ελεύσεως και άλλα αρχαία αντικείμενα , εξ ων εικάζει ότι εκεί υπήρχε ο ναός της Πολιούχου Αθηνάς».

Στις φωτ. η περιοχή του κτήματος Χρυσανθακίδη/Μαρακανάβα/Χωρέμη.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén