Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ» ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ

Ξέρετε ποιοι κεντρικοί μας δρόμο και πλατείες ονομαζόταν σχεδόν πρόσφατα Ιωάννου Μεταξά, Γεωργίου του Α`, Τριανδρίας, 6ης Δεκεμβρίου, Διαδόχου γεωργίου, ποιοι δρόμοι μας πλακοστρώθηκα, πρώτοι, τσιμεντοστρώθηκαν ασφαλτοστρώθηκαν και πότε, αλλάζοντας την έως τότε εικόνα του κέντρου της πόλης και των κεντρικότερων συνοικιών της; Θα τα μάθετε παρακάτω. Γεγονός είναι ότι οι δρόμοι μας άργησαν χαρακτηριστικά να πλακοστρωθούν, να τσιμεντοστρωθούν και ακόμη περισσότερο να ασφαλτοστρωθούν.
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΕΣ
Τα ονόματα των οδών και των πλατειών άλλαζαν αρκετά συχνά, ανάλογα με την επικρατούσα πολιτική κατάσταση και τα πρόσωπα.
To Mάϊο του 1913 η πλατεία Βουνακίου μετονομάσθηκε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, η οδός Κάτω Αιγιαλού σε Ελευθερίου Βενιζέλου, η οδός της προκυμαίας σε οδό Γεωργίου του Α’ και η παραλιακή σε λεωφόρο Ενώσεως. Tην ίδια περίοδο μπήκαν για πρώτη φορά ταμπέλες ονομασίας στους δρόμους.
Το Σεπτέμβριο του 1917 η πλατεία Βουνακίου μετονομάστηκε σε πλατεία Τριανδρίας.
Τον Οκτώβριο του 1920 μετονομάζεται και πάλι σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βενιζέλου σε 6ης Δεκεμβρίου και η Κουντουριώτη (Καινούριος δρόμος σε Διαδόχου Γεωργίου. Το Νοέμβριο του 1922 η πλατεία Βουνακίου ονομάζεται και πάλι πλατεία Τριανδρίας, η 6ης Δεκεμβρίου γίνεται και πάλι Βενιζέλου και η Διαδόχου Γεωργίου σε Κουντουριώτη. Στις 30 Ιουλίου του 1940 η Επιτροπή Ονοματοθεσίας των οδών παίρνει την πιο ανιστόρητη απόφαση. Μετονομάζει την οδό Απλωταριάς σε Ιωάννου Μεταξά. Η απόφαση αυτή βέβαια ποτέ δεν επικράτησε και δεν έμεινε ούτε κάν στη μνήμη του κόσμου ως πολιτική απόφαση.
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Τον Απρίλιο του 1919 πλακοστρώθηκαν με τους γνωστούς κόκκινους μπαβέδες η προκυμαία, η Απλωταριά και οι πάροδοι της.
Η πρώτη οδός της πόλης που τσιμεντοστρώθηκε στα μέσα του 1926 και αυτή είναι η Βενιζέλου.
Στα τέλη του 1928 ο Διευθυντής της Γαλλικής Εταιρείας Κατασκευής και Επιστρώσεως Οδών στην Ελλάδα Μιχάλης Κουρεμέτης ενημερώνει το δήμο για τα πλεονεκτήματα της επίστρωσης των οδών «δια ψυχράς ασφάλτου». Αποφασίζεται η δοκιμαστική ασφαλτόστρωση της Απλωταριάς και μέρους της πλατείας έως την Εθνική Τράπεζα. Το κόστος του έργου πλησιάζει τις 700.000 δραχμές, τεράστιο για την εποχή. Η ασφαλτόστρωση που άλλαξε ριζικά την εικόνα του κέντρου της πόλης άρχισε στα μέσα του Ιανουαρίου του 1929 και ολοκληρώθηκε το 1936.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén