Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Όσοι διαβάζουν ιστορία, είναι σαφές ότι το 1822 και το 1824 η Ναυτικοί εκπρόσωποι της Επαναστατημένης Ελλάδας και κυρίως οι Δημογεροντίες της Ύδρας και των Σπετσών άφησαν τ η Χίο και τα Ψαρά να καταστραφούν με τη Σφαγή και το Ολοκαύτωμα από τους Τούρκους, για να γλυτώσουν από τον εμπορικό ανταγωνισμό των δύο νησιών μας και να ελέγχουν αυτοί και μόνο όλο το θαλάσσιο εμπόριο στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Ασία και τον τότε γνωστό κόσμο, όπου Χιώτες και Ψαριανοί είχαν σπουδαίες διασυνδέσεις.
Αυτό πιστοποιείται και από τις δύο επιστολές των Εφόρων της Χίου στις 16-3-1822 και της Βουλής των Ψαρών προς τη Δημογεροντία των Σπετσών, με τις οποίες τις καλούσαν σε βοήθεια, που δεν τους δόθηκε ποτέ.
Η Εφορεία της Χίου στην επιστολή της αναφέρει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
«Η πατρίς μας ομοφώνως εκύρηξεν ελευθερίαν ή θάνατον. Βοηθήσατε μας λοιπόν παρακαλούμεν δια την τιμήν του γένους και δια την λύτρωσιν της καλής σας Χίου
Προσέξτε την ημερομηνία: 16 Μαρτίου 1822.
Τότε ακόμη οι δυνάμεις του Λυκούργου Λογοθέτη και του Αντώνη Μπουρνιά, είχαν κλείσει τους Τούρκους στο κάστρο και τους πολιορκούσαν, αλλά τα πολεμοφόδια τελείωναν. Η βοήθεια δεν ήλθε ποτέ και στις 30 Μαρτίου του 1822, άρχισε η Σφαγή. Σίγουρα και οι Χιώτες, Σαμιώτες και άλλοι του εκστρατευτικού σώματος έκαναν λάθη, αλλά οι «Έλληνες σύμμαχοι» φέρθηκαν αισχρά, αλλά μας άφησαν να καταστραφούμε για να αισχροκερδίσουν εμπορικά πάνω στα πτώματα και τις σκλαβωμένες ψυχές μας.

Πάμε στους Ψαριανούς.
11-1-1823 η ημερομηνία της επιστολής.
«Επειδή ο καιρός των εκστρατειών του βαρβάρου πλησιάζει, ανάγκη πάσα όπου και ημείς να βαλθώμεν εις κάποιαν προετοιμασίαν μέσω της οποίας να αντισταθώμεν εις τας ορμήσεις και επιδρομάς αυτού.» Η βοήθεια δεν ήλθε ποτέ. Ένα χρόνο μετά, το Φεβρουάριο του 1824 έγινε το Ολοκαύτωμα των ψαρών. «Οι Έλληνες σύμμαχοι» δεν πρόλαβαν, ένα χρόνο δεν έκαναν τίποτα και το χειρότερο είναι ότι όταν τελείωσαν οι μάχες και τα Ψαρά είχαν χαθεί, λίγες μέρες μόλις μετά έκαναν επιδρομή και σύμφωνα με τους ιστορικούς έκαναν πλιάτσικο στα Ψαρά, πολύ χειρότερο από αυτό που έκαναν οι Τούρκοι. Σίγουρα οι Ψαριανοί έκαναν λάθη στον τρόπο της άμυνας που επέλεξαν, αλλά οι «Έλληνες σύμμαχοι» φέρθηκαν αισχρά, όπως και στην περίπτωση της Χίου. Αισχρά και απάνθρωπα.
Οι επιστολές εκτίθενται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδας, στην οδό Σταδίου.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén