Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΛΙΜΑΝΙ ΧΙΟΥ

Μπούρτζι, στη φωτ. 1 το κτίριο που δεν υπάρχει σήμερα. Στη 2 αυτό που υπάρχει. Οι φωτ. είναι στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν γνωρίζω αν έχουν δημοσιευθεί ξανά.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén