Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

Η ΣΚΑΡΠΑ

Μεταφέροντας πληροφορίες από τους περιηγητές οι Ζολώτας και Βλαστός αναφέρουν ότι από την πλευρά της θάλασσας, στη σημερινή οδό Λάδης πίσω από το τελωνείο τα τείχη του κάστρου προστατευόταν από τη μανία των κυμάτων με μια σκάρπα, δηλαδή από ένα μικρό τείχος κατά μήκος όλης της έκτασης της παραθαλάσσια ζώνης από τη συμβολή των οδών Κανάρη και Λάδης, έως το λιμεναρχείου. Από τη σκάρπα αυτή έχει σωθεί μόνο ένα μικρό μέρος, το υπόλοιπο μαζί με τα τείχη αυτής της πλευράς χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό για να χτιστούν κάποια από τα Ταμπάκικα, η πρώην Εμπορική Σχολή (σημερινό 2ο ΤΕΕ και το πρώην Ορφανοτροφείο Μιχάλου, σημερινό κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου) στην οδό Μιχάλων).

Η ΣΚΑΡΠΑ

Η ΣΚΑΡΠΑ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén