Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ

Άν θέλετε να δείτε πως ήταν τα χρόνια των Γενοβέζων των Τούρκων εξωτερικά όλα τα κτήματα και τα αρχοντικά, πως μάζευαν τα νερά και τα διοχέτευαν στα καλλιεργήσιμα εδάφη, αλλά και προστατευόταν απο πλημμύρες. Τώρα τα έχουν καλύψει ή στην καλύτερη περίπτωση τα έχουν τσιμεντώσει και τα έχουν μικρύνει τόσο πολύ που πλημμυρίζουν τα κτήματα.
Στον κεντρικό δρόμο του Κάμπου όπως πάμε προς Θυμιανά στο γεφύρι του Κοκκαλά, της Μαξιμίνας όπως το λένε οι ντόπιοι, στη διασταύρωση που οδηγεί αριστερά στην παναγία Σωριώτισσα, στο προσκυνητάρι του Αγ. Εφραίμ κάνουμε δεξιά το στενό που συνορεύει νότια με το κτήμα Καρδασιλάρη. Στο τέρμα του είναι το κτήμα Μπαχά, αγν.ωστων λοιπών στοιχείων. Εκεί υπάρχει η περίφημη εξωτερική νεροδιαβασιά, την οποία βλέποντας καταλαβαίνουμε πως ήταν οι νεροδιαβασιές που προσταάτευαν και τροφοδοτούσαν τα κτήματα και τα αρχοντικά με τα νερά ποταμών ή των βροχών.
Το κτήμα ανήκει ή είναι ενοικιασμένο πλέον στην εταιρεία «Δυτική Πύλη». Για την ιστορία του δεν γνωρίζω να έχει γραφεί τίποτα, εκτός αν περιέχεται στην ιστορία και του ανατολικού του κτήματος που και αυτό ανήκει σε οικογένειες Καρδασιλάρη και Μπαχά, αλλά εύκολα μπορεί να καταγραφεί η παλιότερη ταυτότητα του. Μια υπόθεση κάνω, επειδή βόριοδυτικά του υπάρχει το πρώην κεντρικό κτήμα με τον πύργο των Castelli, σύμφωνα με το τοπογραφικό Μαστοράκη αρ. 31, υποθέτω ότι την περίοδο των Γενοβέζων ίσως αρχικά να ανήκε σ’ αυτή την οικογένεια, που κατείχε τα περισσότερα εδάφη στη νότια περιοχή του Κοκκαλά. Όπως καταγράφεται ιστορικά, όταν οι Γενοβέζοι δημιούργησαν τον Κάμπο και τα κτήματα – αρχοντικά τους, τα μοιράστηκαν 200 οικογένειες που είχαν απο 100 στρέμματα η καθεμία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ξεναγός Θωμάς Καραμουσλής στις ξεναγήσεις που κάνει στο Αντουάνικο/Προκοπίου.


Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ Η ΝΕΡΟΔΙΑΒΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΑ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén