Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

“Πλανόδιοι πωλητές από την Κρήτη και Τούρκοι στρατιώτες στην είσοδο της πόλης της Χίου”, ονομάζεται ο πίνακας ζωγραφικής του AVELOT Henriμε χρονολογία έκδοσης 1899, ο οποίος υπάρχει στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη
Πρωτότυπος τίτλος
Chio–Soldats turcs et paysan crétois aux portes de la ville.
Χρονολογία έκδοσης
1899
Έκδοση
AVELOT, Henri. Croquis de Grèce et de Turquie, 1896-1897, Autour de l’Archipel, Τουρ, Alfred Mamé et fils, MDCCCCXIX [=1899].
Περιοχή/Τοποθεσία
Ελλάδα
Νησιά του Αιγαίου Πελάγους
Χίος
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Μια υπόθεση.
Αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, πόρτες ονομαζόταν και οι πέντε είσοδοι της παλιάς πόλης. Όμως Πόρτες ονομαζόταν η περιοχή των δύο εισόδων/εξόδων της πόλης από και προς τον κάμπο, στη διασταύρωση Απλωταριάς-Ατσικής-Καλαμπόκα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén