Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΥ

Επανερχόμαστε στο θέμα του «Δικαιότατου», γιατί νομίζουμε ότι αξίζει. Όσο ψάχνουμε τόσο βρίσκουμε στοιχεία που μας αποκαλύπτουν την πραγματικότητα της αρχαίας και παλιάς Χίου. Αλλά δεν μπορούμε να μην προσθέσουμε και το ότι όσο συνειδητοποιούμε τι κόσμημα ήταν η Χίος πριν τη Σφαγή του 1822 και το σεισμό του 1881, λέμε «περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαίς».

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΝ 1.

Τα ερείπια που υπάρχουν στη συμβολή των οδών Νεωρείων (Φτωχειά προκυμαία) Λάδης και Μπεκριδάκη δεν είναι υπολείμματα του τείχους. Είναι το Ρωμαϊκό και Βυζαντινό Δικαστήριο «ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΝ» το οποίο την περίοδο της Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε Ναυτοδικείο ή Ναυτικόν Δικαστήριον. Είναι αυτή η «απλάδα» η τριγωνική πλατεία πίσω απο το σημερινό χώρο επιβίβασης/αποβίβασης στα πλοία. Η περιγραφή Ζολώτα (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ τόμος Α2. σελ. 334. και Ν. Περρή (Λιμάνι της Χίου σελ 20) είναι σαφής. Ο πρώτος γράφει ότι εκεί ήταν το ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΝ προγενοβέζικο κτίσμα (πιθανότατα Βυζαντινό) το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει μεγαλοπρεπές και του δίνει το χαρακτηρισμό ανάκτορο. Σύμφωνα με τον Ζολώτα ο Ιερώνυμος Ιουστινιάνι γράφει ότι εκεί υπήρχε και η Στήλη της Δικαιοσύνης.

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΝ 2.

Ο Ν. Περρής γράφει κάτι ακόμη σημαντικότερο. Ότι σύμφωνα με καταγραφή του Ιώσιπου τμήμα του κρηπιδώματος της Φτωχειάς προκυμαίας συμπίπτει με υπολείμματα του αρχαίου λιμανιού του Ηρώδη.

ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΝ 3.

Στον τόμο Β’ ΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ, ΡΩΜΑΪΚΟΙ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ, ΓΕΝΟΥΑΤΙΚΡΑΤΙΑ σελ. 421 και 422 ο Ζολώτας μεταφέρει την περιγραφή του κτιρίου από τους συγγραφείς Χόπφ και Ιερώνυμο Ιουστινιάνη.
«Το Δικαστήριο της Χίου ονομαζόταν Δικαιότατον. Το οικοδόμημα ήταν μεγάλο ανάκτορο σε σχήμα ροτόντας στην προ του φρουρίου πλατεία, κοντά στην ξύλινη αποβάθρα και στο τελωνείο. Περιβαλλόταν από μεγαλοπρεπή στοά με μαρμάρινους κίονες . Στην στοά ο Ποτεστάτος Δικαιοδότης συνέτασσε τις αποφάσεις του στα Ελληνικά και τα Λατινικά. ΟΙ αποφάσεις κοινοποιούνταν στην πόλη, τα προάστια και τα χωριά με δημόσιους κήρυκες. Μπροστά από αυτό το ανάκτορο υπήρχε και η ονομαζόμενη Στήλη της Δικαιοσύνης (Collona della Giustizia) στην οποία έδεναν και μαστίγωναν τους ενόχους των εκάστοτε υποθέσεων».

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΑΤΟΥ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén