Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΓΙΑΤΙ ΓΚΡΕΜΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Παγχιακή» της 16ης Σεπτεμβρίου του 1927, στις 5 Ιουνίου θεμελιώθηκαν το Μιχάλειο Ορφανοτροφείο (σημερινό κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οδό Μιχάλων στα Μεζάρια) και η απέναντι του Εμπορική Σχολή, σημερινό 2ο ΤΕΕ.. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με επιστολή του προς τον Επιμελητή αρχαιοτήτων Χίου Γεώργιο Μαδιά, με τις υπογραφές του αρμόδιου Τμηματάρχη της Αρχαιολογίας στην Αθήνα Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη και του Πρόεδρου της Επιτροπής Ανοικοδομήσεως της Χίου Χριστόφορου Ροδοκανάκη, ζήτησε:
«Παρακαλούμεν ημίν όπως επιτρέψετε εις την επιτροπήν ανοικοδομήσεως όπως παραλάβει το εις το φρούριον άχρηστον υλικόν λίθων προς χρησιμοποίησιν δια την ανάγερσιν των αναφερομένων Κοινωφελών Ιδρυμάτων«.
Μεσολάβησαν κάποιες διεργασίες που καθυστέρησαν τις διαδικασίες, στις 26 Ιουλίου του 1930 το υπουργείο αρχικά ανακάλεσε το αίτημα του και απαγόρευσε τη λήψη πετρωμάτων απο το φρούριο, αλλά γρήγορα με την έγκριση όλων των υπηρεσιών επιτράπηκε το γκρέμισμα του τείχους και κτίσθηκαν τα δύο κτίρια. Με την κατεδάφιση άλλων τμημάτων των τειχών κτίστηκαν και τα κτίρια των Ταμπάκικων.

 

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén