Παραμεθόριος

Καταγράφοντας την Ιστορία της Χίου

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ

Το Ναυτικό Μουσείο Χίου στεγάζεται στο παραδοσιακό αρχοντικό του Αναστασίου και της Μαρουκώς Πατέρα, στην περιοχή της Ατσικής, στην οδό Ατσικής αρ. 20 (κανείς δεν την λέει οδό Στεφάνου Τσουρή). Σε ναυτικό μουσείο μετατράπηκε το 1991, με δωρεά των απογόνων τους. Νωρίτερα, για αρκετά χρόνια χρησίμευε ως κατοικία γυμνασιαρχών.
Τις δαπάνες για τη μετατροπή και τη λειτουργία του ως μουσείο κάλυψαν οι οικογένειες Ι.Δ. Φαφαλιού, Α.Κ. Λώ, Ι.Μ. Ψαρρού, Κ.Ι. Λύρα,Τ. Διαμαντάρα, Π. Ρωμανού, Δ. Λαιμού Μπότσαρη, Ν.Κ.Λώ, Μ.Γ. Νικολού, και το κληροδότημα Κ.Δ. Πατέρα.
Πυρήνα λειτουργίας του μουσείου αποτέλεσε η συλλογή της ΠΕΚΕΒ, η οποία πλουτίστηκε με συλλογές και άλλων εκθεμάτων , κυρίως ομοιωμάτων και εξαρτημάτων πλοίων.
Στην παρούσα καταγραφή παρουσιάζουμε μόνο το αρχοντικό, το διόρωφο κτίσμα των αρχών του 20ου αιώνα, της τελευταίας φάσης του νησιώτικου νεοκλασικού ρυθμού, με ωραίες οροφογραφίες. Η ιστορία της περιοχής θα καταγραφεί αργότερα

(Πατήστε τις φωτό για μεγαλύτερο μέγεθος)

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Παραμεθόριος

Theme by Anders Norén